Det Lokale Eltilsyn (DLE)

Det lokale elektrisitetstilsynet i FEs område jobber for å redusere skader og ulykker forårsaket av elektrisk strøm.

Nettselskaper er med hjemmel i tilsynslover pålagt å føre tilsyn innenfor sine forsyningsområder. Det lokale eltilsyn i FE er en del av det offentlige tilsynsapparatet for elsikkerhet. Retningslinjer for arbeidet er gitt av Direktoratet for samfunnssikkerhet- og beredskap (DSB).


Generelt om Det Lokale Eltilsyn:

  • er en del av nettselskapet
  • er faglig underlagt Direktoratet for samfunnssikkerhet- og beredskap (DSB)
  • fører tilsyn med alle elektriske lavspenningsinstallasjoner som er tilknyttet nettselskapets forsyningsanlegg
  • fører tilsyn med omsetningen av elektrisk utstyr innenfor nettselskapets forsyningsområde
  • utfører sitt tilsyn etter instrukser fra DSB, og er pålagt å rapportere til DSB om planlagte tilsynsaktiviteter og resultater

DLE er pålagt å samarbeide med og koordinere sitt tilsyn med andre HMS-etater, f.eks Arbeidstilsynet og Brannvesenet.

 
Flesberg Elektrisitetsverk AS
Organisasjonsnummer: 982677386
Numedalsvegen 1920 - 3623 Lampeland - E-post: firmapost@fe.no - Tlf: 32 76 07 00 - Konto: 2361.07.02163.
Telefon: 32 76 07 00