DLEs arbeidsoppgaver

DLE har som mål å redusere antall skader og ulykker forårsaket av elektrisk strøm hos kunder tilkoblet fordelingsnettet.


DLEs arbeidsoppgaver er blant annet:

  • Gir råd om bruk og vedlikehold av elektrisk anlegg og utstyr, samt informerer om årsaker til brann og ulykker forårsaket av elektrisk strøm.
  • Foretar stikkprøvekontroller av elektriske anlegg og utstyr i private boliger.
  • Kontrollerer at virksomheter som omsetter elektrisk utstyr gjør dette i henhold til lover og forskrifter, samt at det utstyr som tilbys har et akseptabelt sikkerhetsnivå.
  • Kontrollerer at installatører som monterer anlegg har nødvendig kompetanse og rutiner for å utføre jobben på en betryggende måte.
 
Flesberg Elektrisitetsverk AS
Organisasjonsnummer: 982677386
Numedalsvegen 1920 - 3623 Lampeland - E-post: firmapost@fe.no - Tlf: 32 76 07 00 - Konto: 2361.07.02163.
Telefon: 32 76 07 00