Elektrisk utstyr

Elektriske produkter representerer en klar risiko siden brukerene i stor grad er omgitt av slikt utstyr til enhver tid både på arbeidsplassen og i hjemmet.

Det kommer stadig flere elektriske produkter på markedet som tas i bruk på ulike områder. Dette forutsetter en rask tilpasning og kunnskap om nye produkter samt hvordan disse skal anvendes.

Påse at det elektriske utstyret er merket med CE før du kjøper det.
 
Flesberg Elektrisitetsverk AS
Organisasjonsnummer: 982677386
Numedalsvegen 1920 - 3623 Lampeland - E-post: firmapost@fe.no - Tlf: 32 76 07 00 - Konto: 2361.07.02163.
Telefon: 32 76 07 00