Helse- Miljø- og Sikkerhet

På grunn av coronavirus og anbefalinger fra helsemyndighetene og Kraftforsyningens Beredskaps Organisasjon vil Flesberg Elektrisitetsverk AS inntil videre holde administrasjonsbygget stengt.

Sentralbordet vil være betjent som tidligere

Feilmelding/vakttjeneste vil være betjent som tidligere

Ved endringer i situasjonen vil dette bli oppdatert på vår hjemmeside.

Helse og sikkerhet for de ansatte er første prioritet for FE, og vi gjør omfattende tiltak for å redusere smittefare.

Beredskapen vurderes fortløpende i samarbeid med myndighetene (KDS og KBO)

KBO og KDS rapporterte 29. september om tilnærmet normal driftssituasjon. Enkelte virksomheter har noen avvik, men generelt sett tyder rapporteringen på at KBO håndterer utfordringene relatert til covid-19 på en god måte.

Alles engasjement er viktig og nødvendig for å lykkes med dette i fellesskap

 

Dato sist oppdatert 29.9.2020.

Tommy Angell

HMS-koordinator


 
Flesberg Elektrisitetsverk AS
Organisasjonsnummer: 982677386
Numedalsvegen 1920 - 3623 Lampeland - E-post: firmapost@fe.no - Tlf: 32 76 07 00 - Konto: 2361.07.02163.
Telefon: 32 76 07 00