Helse- Miljø- og Sikkerhet

Trygge og sikre arbeidsplasser er til både bedriftens og de ansattes beste. Et godt arbeidsmiljø som fremmer god trivsel og godt humør, er alle ansvarlige for. Dette ønskes praktisert i den daglige drift ved god ledelse og god kommunikasjon i utførelsen av bedriftens arbeidsoppgaver.

HMS-arbeidet er et linjeansvar og HMS-systemet er utarbeidet for å være et praktisk ledelses- og styringsverktøy samt tilfredsstille myndighetenes krav til dokumentasjon.

HMS-systemet til skal gi informasjon, veiledning og rådgivning i forhold til HMS-arbeidet.

  • Dokumentene blir signert og gjort tilgjengelig på data i PDF format.
  • Ved endringer i HMS-systemet vil samtlige bli varslet via e-mail eller oppslag.


Den enkelte er selv ansvarlig for:

  • Å skrive ut papirversjon som vil være oppdatert med dato for siste endring.
  • Følge HMS-krav og arbeidsinstrukser.
  • Bidra i gjennomføring av risikovurderinger og Sikker Jobb Analyse.
  • Ta vare på egen sikkerhet.
  • Ta vare på kollegaer og gi beskjed dersom farlige situasjoner oppstår.
  • Bruke foreskrevet verneutstyr.
  • Varsle om kritikkverdige forhold i FE.

Godt arbeidsmiljø handler atskillig mer om tilrettelegging for trivsel og trygghet enn antall avvik i sjekklister.

Alles engasjement er viktig og nødvendig for å lykkes med HMS-arbeidet.

 
Flesberg Elektrisitetsverk AS
Organisasjonsnummer: 982677386
Numedalsvegen 1920 - 3623 Lampeland - E-post: firmapost@fe.no - Tlf: 32 76 07 00 - Konto: 2361.07.02163.
Telefon: 32 76 07 00