Byggestrøm

Byggestrøm
Er du i en byggefase eller trenger midlertidig strømforsyning til et annet formål kan dette leies av FE. FE leier ut kasser for både 230V og 400V. Der byggestrømkassen skal kobles til luftledning settes den opp på nærmeste stolpe. Skal byggestrømmen kobles til kabel, må du sette opp et solid stativ ved nærmeste fordelingskap / eventuelt ved enden av stikkledningen der du ønsker byggestrømkassen. Stativet må være godt festet, avstivet og plassert på et sted der det er godt beskyttet mot eventuelle skader.

Priser for oppsetting og nedtaking av byggestrømkasse, samt tilhørende nettleie fordelt på fastledd og energiledd fremkommer av dokumentet Nettleietariffer.

For bestilling av byggestrømkasse - ta kontakt med FEs driftssjef.

Husk å velge kraftleverandør
I tillegg til leie av byggestrømkasse og nettleie må du velge en kraftleverandør. Se Leverandørlister FE for oversikt over hvilke selskaper som leverer kraft i FEs nett. Du finner også oversikt over leverandørenes priser, produkter og hvordan de kontaktes på www.strompris.no.

Kunder uten kraftleverandør - Leveringsplikt
Kunder som ikke har inngått avtale med en kraftleverandør, vil motta leveringspliktig kraft fra FE som netteier. Dette er vedtatt av Norges Vassdrags- og energidirektorat (NVE). Prisen for leveringspliktig kraft er også regulert av NVE. FEs gjeldende priser på leveringsplikt er gjennomsnittlig spotpris pr måned + 4,75 øre/kWh ekskl.mva. Prisen inkluderer også kostnader til elsertifikatordningen.

Se vedlagte informasjon fra NVE til alle kunder på leveringsplikt.

For mer informasjon om hvordan kraftmarkedet fungerer henviser vi til NVEs forbrukersider: www.nve.no.

 
Flesberg Elektrisitetsverk AS
Organisasjonsnummer: 982677386
Numedalsvegen 1920 - 3623 Lampeland - E-post: firmapost@fe.no - Tlf: 32 76 07 00 - Konto: 2361.07.02163.
Telefon: 32 76 07 00