Vilkår for kunders utstyr som tilknyttes HAN-port

Vilkår for kunders utstyr som tilknyttes HAN-port

 

Som kunde hos Flesberg Elektrisitetsverk AS, er det installert en AMS-måler tilknyttet ditt nett- og strømabonnement. Alle AMS-målere er utstyrt med et standardisert HAN-grensesnitt (HAN=Home Area Network), jf avregningsforskriften § 4-2b). Via grensesnittet kan du få tilgang til relevant informasjon om eget forbruk slik at dette kan brukes til ulike formål og det finnes en rekke leverandører som tilbyr ulike tjenester basert på disse opplysningene. Du bestemmer selv om du ønsker å ta i bruk slike tjenester og å gi leverandører tilgang til opplysningene.


Du har sendt Flesberg Elektrisitetsverk AS beskjed om at du ønsker å benytte denne muligheten til å gi en slik leverandør tilgang.

I forbindelse med dette er Flesberg Elektrisitetsverk AS som nettselskap kun ansvarlig for at kommunikasjonen av måleverdiene til HAN-porten skjer på en sikker måte og dette sikres ved at kommunikasjonen skjer i et lukket nett eller via en kryptert linje.


Hvordan opplysningene brukes videre fra HAN-porten er et forhold mellom deg og den eller de leverandører du lar få tilgang til opplysningene og Flesberg Elektrisitetsverk AS har intet ansvar for dette. Noen av opplysningene vil være personopplysninger knyttet til personer som bruker husstanden der HAN-porten installeres.

 

Det er relevant lovgivning, avtalevilkår og eventuelle avgitte samtykker overfor leverandøren som får tilgang til opplysninger via HAN-porten som regulerer hvordan opplysningene kan brukes og ansvaret for dette. For ordens skyld oppfordres du til å gjøre deg kjent med avtalen med leverandøren og hva de kan bruke opplysningene og personopplysningene til.

Øvrige vilkår for drift av AMS-måleren gjelder.

 

Med vennlig hilsen

Flesberg Elektrisitetsverk AS

 
Flesberg Elektrisitetsverk AS
Organisasjonsnummer: 982677386
Numedalsvegen 1920 - 3623 Lampeland - E-post: firmapost@fe.no - Tlf: 32 76 07 00 - Konto: 2361.07.02163.
Telefon: 32 76 07 00