Kabelpåvisning og erstatningsansvar ved graveskader

Kabelpåvisning

Før graving starter eller stolper slås ned, må du avklare om det er kabler i bakken.

Kontakt FE i god tid før arbeidet påbegynnes, så vil vi sjekke om vi har kabler du må ta hensyn til under gravingen.

Kabelpåvisning av private kabler (herunder inntaktskabler) blir utført mot betaling. Ta kontakt for nærmere informasjon.


Erstatningsansvar ved graveskader


Brudd på strømkabler kan få store konsekvenser og gjøre mange strømløse. Den som forårsaker en slik skade på strømkabler kan bli stilt økonomisk ansvarlig for de totale kostnadene som følge av strømbruddet. Mer informasjon om dette i vedlagte pdf-fil.

    kabelpåvisning
 
Flesberg Elektrisitetsverk AS
Organisasjonsnummer: 982677386
Numedalsvegen 1920 - 3623 Lampeland - E-post: firmapost@fe.no - Tlf: 32 76 07 00 - Konto: 2361.07.02163.
Telefon: 32 76 07 00