Måleravlesning

Samtlige anlegg skal i utgangspunktet ha måler som leses av automatisk etter utgangen av 2018. De få anleggene med måler FE ikke har kommunikasjon med må leses av ved utgangen av hver måned.


Måleravlesningen kan leveres på følgende måter:

Internett: Ved bruk av FEs kundeweb.
SMS: Sende følgende tekstmelding fra din mobiltelefon: FEVM <målerstand> til 26166. Forutsetter at du har lagt inn at du ønsker å registrere måleravlesning fra din mobiltelefon. Opprett tjeneste ved å sende "FEVM start kundenr (mellomrom) målernummer" til 26166.
E-post/ telefon: Kontakt oss, og vi registrerer din målerstand for deg. Vi trenger ditt kundenummer/abonnentens navn, målerstand og tidspunkt for måleravlesningen.
Kundeweb

Gå inn på FEs kundeweb og finn informasjon om ditt abonnement. Du kan registrere målerstand, se på/skrive ut oversikt over dine fakturaer samt fakturakopier.


Logg inn for måleravlesning og informasjon om ditt forbruk.


PERSONVERN -
Les mer om FEs personvernerklæring her.


    Måler


 
Flesberg Elektrisitetsverk AS
Organisasjonsnummer: 982677386
Numedalsvegen 1920 - 3623 Lampeland - E-post: firmapost@fe.no - Tlf: 32 76 07 00 - Konto: 2361.07.02163.
Telefon: 32 76 07 00