Feilmelding

Flesberg Elektrisitetsverk AS har ansvar for drift og vedlikehold av strømnettet frem til kundens tilkobling. Ved luftstrekk inn til kunden har FE ansvar for linje inn til kundens vegg. Dersom inntaket er via inntakskabel (i bakken), er det normalt tre aktuelle tilkoblingsmuligheter:

  • ved kabel via kabelskap med kortslutningsvern, har FE ansvar for kabel frem til og med kortslutningsvern.
  • ved luftsstrekk som går over til inntakskabel, uten at kortslutningsvern er innstallert, har FE ansvar frem til inntakskabel.
  • ved luftsstrekk som går over til inntakskabel der kortslutningsvern er innstallert på stolpe, har FE ansvar fram til kortslutningsvern.

Feil på kundens anlegg må utbedres av autorisert installatør.

Ring FE om du har registrert feil i vårt strømnett.

Kontroller eget anlegg før du ringer:

Årsak til strømbrudd kan være mange. FE oppfordrer til å kontrollere egen installasjon før feil meldes. Utrykning til feil i kundens anlegg, vil bli fakturert.

Her er noen tips til hvordan du bør gå frem for å finne ut hvorfor det er mørkt i huset/hytta;

  • Kontroller hovedsikringene og kurssikringene i sikringsskapet. Påse at alle er i orden.
  • Har du jordfeilbryter; kontroller at denne er i orden.
  • Eldre hus har ofte egne inntakssikringer på loftet, kontroller at disse er i orden.
  • Hytter med utvendig målerskap har sikringer ute i skapet, kontroller at disse er i orden.
  • Er det mørkt også hos naboen så ta kontakt med oss om du er usikker på om vi er kjent med feilen eller ikke.


Har du sett noe som det er nyttig for FE å vite?

FE ser gjerne at du ringer eller sender melding på epost dersom du har sett noe som kan være nyttig å vite om FEs anlegg. Dette kan eksempelvis være:

  • Hærverk og skade på FEs anlegg
  • Skog og trær som har vokst opp i FEs linjer og utgjør en fare for driften
 
Flesberg Elektrisitetsverk AS
Organisasjonsnummer: 982677386
Numedalsvegen 1920 - 3623 Lampeland - E-post: firmapost@fe.no - Tlf: 32 76 07 00 - Konto: 2361.07.02163.
Telefon: 32 76 07 00