Nettleieavtale

Nettleie betales til din lokale netteier for å få transportert den elektriske kraften frem til din bygning. For å få strøm i Flesberg Kommune må du ha en nettleieavtale med Flesberg Elektrisitetsverk AS.

Abonnementskifte
Dersom et eksisterende nettleieabonnement skal over på en ny person/nytt selskap trenger vi opplysninger om dette fra de involverte parter. Vennligst fyll ut skjemaet Bestilling/oppsigelse av nettleieavtale, og send det til oss så raskt som mulig.

Nytt nettleieabonnement
Se egen informasjonsside for ny nett-tilknytning.

Husk å velge kraftleverandør
I tillegg til avtale om nettleie må du velge en kraftleverandør. Se Leverandørliste FE privatkunder/næringskunder for en oversikt over hvilke selskaper som leverer kraft i vårt nett. Du finner også oversikt over leverandørenes priser, produkter og hvordan du kontakter de på http://www.strompris.no/.

Kunder uten kraftleverandør - Leveringsplikt
Kunder som ikke har inngått avtale med en kraftleverandør, vil motta leveringspliktig kraft fra FE som netteier. Dette er vedtatt av Norges Vassdrags- og energidirektorat (NVE). Prisen for leveringspliktig kraft er også regulert av NVE. FEs gjeldende priser på leveringsplikt er gjennomsnittlig spotpris pr måned + 5,00 øre/kWh eksl.mva. Prisen inkluderer også kostnader til elsertifikatordningen.

 
Flesberg Elektrisitetsverk AS
Organisasjonsnummer: 982677386
Numedalsvegen 1920 - 3623 Lampeland - E-post: firmapost@fe.no - Tlf: 32 76 07 00 - Konto: 2361.07.02163.
Telefon: 32 76 07 00