Nettleietariffer

Innføring av ny nettleie utsettes.
Nettleiesatser 2021 videreføres i januar 2022, med redusert forbruksavgift.

Nettleie er betaling for transport av elektrisitet fra kraftprodusent til forbruker gjennom hele Norges nett, inkludert tilgang til kraftmarkedet. Nettvirksomhet, det vil si drift og vedlikehold av strømnettet, er monopolvirksomhet og inntektene til nettselskapene reguleres av energimyndighetene (NVE). Det er nettselskapet på det stedet der du tar ut strøm du skal betale nettleie til. Størrelsen på nettleien avhenger til dels av utbygging, drift og vedlikehold av hovednettet i Norge, og dels av nettet lokalt. FE har et utstrakt nett med relativt få kunder, noe som er med på å fordyre nettet.

Nettleie er sammensatt av et årlig fastbeløp og et energiledd (øre/kWh). Ved store uttak tilkommer et effektledd. I nettleie inngår også et obligatorisk påslag til statens Energifond på 1,25 øre/kWh inkl.mva for husholdninger og hytter. For andre kundegrupper utgjør påslaget til Enova kr 1.000,- pr år (inkl.mva). Det er Enova SF som disponerer Energifondet, og det som betales inn her går til ulike tiltak for energiøkonomisering (ENØK). 
Flesberg Elektrisitetsverk AS
Organisasjonsnummer: 982677386
Numedalsvegen 1920 - 3623 Lampeland - E-post: firmapost@fe.no - Tlf: 32 76 07 00 - Konto: 2361.07.02163.
Telefon: 32 76 07 00