Ny nett-tilknytning

Skal du bygge?
Dersom du skal bygge nytt eller endre bestående bygg er det viktig å kjenne til en del forhold omkring tilkobling av strøm. Kontakt FE for å få informasjon om strømtilkobling så tidlig som mulig i byggeprosessen.  Vi gir deg opplysninger om bla. spenning (230V eller 400V) og avklarer fremføring. FE er ansvarlige for nettet frem til og med kundens kortslutningsvern.

Nytt tomteområde?
Går du med planer om å legge ut nytt tomteområde, ta kontakt med FEs nettsjef  i god tid før igangsetting! Ved utbygginger må FE foreta beregninger av nettet og prosjektere nettutvidelsen. Det er derfor viktig at FE blir kontaktet tidlig i planprosessen.

Anleggsbidrag
FE krever anleggsbidrag av kunden ved nye tilknytninger samt ved forsterkninger som følge av bestilt effektøkning i eksisterende anlegg. Anleggsbidrag er kundens andel av nettinvesteringene. Håndtering av anleggsbidrag er regulert i "Forskrift om økonomisk og teknisk rapportering, inntektsramme for nettvirksomheten og tariffer" fra NVE. Mer informasjon fra NVE om anleggsbidrag.

For mer informasjon om anleggsbidrag i FEs nett, ta kontakt.

Installasjon
Den elektriske installasjonen i bygget skal forhåndsmeldes og utføres av godkjent installatør. Når anlegget er ferdig sendes ferdigmelding til FE, og når nødvendige kontroller har blitt foretatt blir måleren montert og anlegget tilkoblet.
Mer informasjon om denne prosessen finnes over på fanen " For installatør".

 
Flesberg Elektrisitetsverk AS
Organisasjonsnummer: 982677386
Numedalsvegen 1920 - 3623 Lampeland - E-post: firmapost@fe.no - Tlf: 32 76 07 00 - Konto: 2361.07.02163.
Telefon: 32 76 07 00