Plusskunde (tekniske krav)

Flesberg Elektrisitetsverk AS (heretter FE) stiller tekniske krav til plusskundeanlegg, slik at disse anleggene ikke skal bidra til redusert leveringskvalitet og leveringssikkerhet i nettet

FEs tekniske krav til produksjonsanlegg er i stor grad like, enten de har strømproduksjon basert på solceller eller vannkraft. FoL som er en forskrift om leveringskvalitet i kraftsystemet regulerer de tekniske krav for anlegget.

FE forholder seg til standardavtale for tilknytningsvilkår som regulerer forholdet mellom nettselskapet og eieren av den elektriske installasjonen som tilknyttes distribusjonsnettet inngått mellom Forbrukerrådet og Energi Norge

Standardavtalen er beregnet til bruk ved levering av strøm og Nett-Tjenester til private forbrukere

Det er også krav til at et plusskundeanlegg av sikkerhetsmessige årsaker skal kobles ut automatisk ved strømstans i FEs distribusjonsnett. Anlegget må bli liggende utkoblet inntil normal strømforsyning er gjenopprettet og har vært stabil i minimum 15 minutter. Dette for å ivareta sikkerheten til personell som arbeider på strømnettet.

Det er plusskundens ansvar, i samarbeid med installatør å sørge for at anlegget tilfredsstiller de tekniske krav som stilles. Viser det seg i ettertid at plusskundens anlegg ikke tilfredsstiller de krav som er satt vil FE kreve at kunden stopper leveransen til anlegget er dokumentert utbedret


Sist oppdatert 13.9.2019

 
Flesberg Elektrisitetsverk AS
Organisasjonsnummer: 982677386
Numedalsvegen 1920 - 3623 Lampeland - E-post: firmapost@fe.no - Tlf: 32 76 07 00 - Konto: 2361.07.02163.
Telefon: 32 76 07 00