Skade på elektrisk utstyr

Ansvar for skader på kundens elektriske utstyr er regulert i gjeldende nettleieavtale.

Blir du kjent med at det elektriske utstyret ditt er skadet, meld skaden inn til ditt forsikringsselskap. Forsikringsselskapet vil være behjelpelige med den videre saksgangen samt taksering av skaden.

De fleste skader som oppstår på elektrisk utstyr skyldes forhold som netteier ikke kan lastes for, og blir derfor et forhold mellom deg og ditt forsikringsselskap. Forsikringsselskapet vil ta kontakt med FE dersom skaden kan skyldes forhold i vårt nett. Viser det seg at FE har vært uaktsomme, vil FE (vår forsikring) dekke skaden.

 
Flesberg Elektrisitetsverk AS
Organisasjonsnummer: 982677386
Numedalsvegen 1920 - 3623 Lampeland - E-post: firmapost@fe.no - Tlf: 32 76 07 00 - Konto: 2361.07.02163.
Telefon: 32 76 07 00