Strømstans

Planlagte strømstans i FEs nett blir varslet til kunde ved utsending av SMS. Gå inn på din kundeweb og sørg for at ditt mobilnummer er registrert. FE bemerker at man alltid skal betrakte nettet som strømførende.


Erstatning ved langvarig strømavbrudd:

Dersom strømmen er borte mer enn 12 timer sammenhengende pga feil i Flesberg Elektrisitetsverk AS sitt nett, har kunden krav på erstatningsutbetaling.

Myndighetene har bestemt følgende satser:
a) Kr 600,- for avbrudd over 12 timer til og med 24 timer,
b) Kr 1.400,- for avbrudd over 24 timer til og med 48 timer,
c) Kr 2.700,- for avbrudd over 48 timer til og med 72 timer.
For avbrudd over 72 timer skal det gis et tillegg på kr 1.300,- for hver nye påbegynte 25-timers periode avbruddet varer.

Sluttbruker må fremme krav etter første ledd innen rimelig tid etter at normal forsyning ble gjenopprettet. For fritidsboliger kan samlet årlig krav ikke overstige forventet innbetalt nettleie for inneværende år.

Skjema som skal fylles ut når det skal fremmes krav om kompensasjon finnes her.

    olav chr sommer 256 386


 
Flesberg Elektrisitetsverk AS
Organisasjonsnummer: 982677386
Numedalsvegen 1920 - 3623 Lampeland - E-post: firmapost@fe.no - Tlf: 32 76 07 00 - Konto: 2361.07.02163.
Telefon: 32 76 07 00