Nettvirksomheten

Flesberg Elektrisitetsverk AS har områdekonsesjon for distribusjon av kraft til kunder i Flesberg kommune. Tilknytningen til overliggende nett er i Pikerfoss og Vrenga kraftstasjoner. Hølseter kraftverk på Blefjell og Ramberg Microkraftverk i Svene mater direkte inn i FEs distribusjonsnett. I tillegger det tilkoblet 2 plusskunder. Mulighet for gjensidig reserveforsyning finnes mellom Flesberg og Rollag. I tillegg drifter FE gatebelysningen på vegne av Flesberg kommune.

Brutto kraftomsetning i FEs nett var i 2018; 60.166.300 kWh, mens det i 2017 var 60.166.300 kWh.

FEs nett består av 214 nettstasjoner for nedtransformering fra høyspent til lavspent, 4 nettstasjoner (koblingsstasjoner) og 9 transformatorer med transformering til 1kV.

Ved utgangen av 2017 hadde FE 4095 nettkunder.

    stolpeogstein


 
Flesberg Elektrisitetsverk AS
Organisasjonsnummer: 982677386
Numedalsvegen 1920 - 3623 Lampeland - E-post: firmapost@fe.no - Tlf: 32 76 07 00 - Konto: 2361.07.02163.
Telefon: 32 76 07 00