Automatisk måleravlesning

Norges Vassdrags- og energidirektorat (NVE) har fastsatt regler for innføring av Avanserte Måle- og Styringssystem (AMS). Forskriften ble ferdig sommeren 2011, og skulle trådt i kraft den 1. januar 2017, men Olje og Energidepartementet har bedt NVE om en utsettelse av fristen til 1. januar 2019.

NVE pålegger gjennom denne forskriften samtlige nettselskap å installere AMS hos sine kunder. I praksis betyr dette at FE må skifte ut omlag 4.000 strømmålere innen utgangen av 2018, og vi er godt igang.

Innføringen av AMS vil være en svært tid- og kostnadskrevende prosess. En av de store utfordringene vil være å få tilgang til eksisterende målere i alle hus og hytter.

Besparelsen med innføring av AMS ligger først og fremst i automatisk innhenting av måleravlesninger. Kundene slipper avlesning, risikoen for feilavlesninger bortfaller, samtidig som nøyaktigheten på fakturaene til kundene følgelig blir bedre ved økt antall registrerte avlesninger.
    Kamstrup
 
Flesberg Elektrisitetsverk AS
Organisasjonsnummer: 982677386
Numedalsvegen 1920 - 3623 Lampeland - E-post: firmapost@fe.no - Tlf: 32 76 07 00 - Konto: 2361.07.02163.
Telefon: 32 76 07 00