Energiutredning

Som et av konsesjonsvilkårene for nettvirksomheten er FE jevnlig pålagt å utarbeide lokal energiutredning i Flesberg kommune. Formålet med energiutredningen er å legge til rette for bruk av miljøvennlige energiløsninger som gir samfunnsøkonomiske resultater på kort og lang sikt, samt en effektiv bruk av energiressurser.

Energiutredningen er ikke en plan som gir grunnlag for utbygginger, men en beskrivelse av dagens energisituasjon, samt prognoser på forventet energiforbruk for fremtiden i kommunen.

Gjeldende energiutredning for Flesberg er fra 2013. Denne gjelder inntil ny utredning er utarbeidet.

Energiutredning Flesberg 2013

Vedlegg til Energiutredning 2013

Protokoll Energiutredning

 
Flesberg Elektrisitetsverk AS
Organisasjonsnummer: 982677386
Numedalsvegen 1920 - 3623 Lampeland - E-post: firmapost@fe.no - Tlf: 32 76 07 00 - Konto: 2361.07.02163.
Telefon: 32 76 07 00