Langtidsplaner

Nettvirksomheten er FEs største og viktigste virksomhet. Fremtidsutsikter og rammevilkår for denne er i utgangspunktet helt avhengig av politiske føringer samt av sentrale myndigheter, med NVE i spissen, i forhold til hvilke inntekter man kan forvente fremover.

Fornyelse av hovedlinjer
FE jobber stadig for utbedring av eksisterende anlegg. Det jobbes med fornyelse av hovedlinje på Nordskogen i Lyngdal. Fornyelse av Østskogen i Lyngdal, samt Stuvstadgrenda og Fønsetskogen vil komme så snart vi har anledning.

Nye hytte- og boligfelt
FE regner også med at det vil komme utbygginger av nye hytte- og boligfelt i kommunen som ønsker strømtilkobling.

    mastestasjon febr 12

    Ombygget mastestasjon med betjeningspanel på bakken.


 
Flesberg Elektrisitetsverk AS
Organisasjonsnummer: 982677386
Numedalsvegen 1920 - 3623 Lampeland - E-post: firmapost@fe.no - Tlf: 32 76 07 00 - Konto: 2361.07.02163.
Telefon: 32 76 07 00