Langtidsplaner

Nettvirksomheten er FEs største og viktigste virksomhet. Fremtidsutsikter og rammevilkår for denne er i utgangspunktet helt avhengig av politiske føringer samt av sentrale myndigheter, med NVE i spissen, i forhold til hvilke inntekter man kan forvente fremover.

Fornyelse av hovedlinjer
FE jobber stadig for utbedring av eksisterende anlegg. Det jobbes med fornyelse av hovedlinje på Nordskogen i Lyngdal. Fornyelse av Østskogen i Lyngdal, samt Stuvstadgrenda og Fønsetskogen vil komme så snart vi har anledning.

Nye hytte- og boligfelt
FE regner også med at det vil komme utbygginger av nye hytte- og boligfelt i kommunen som ønsker strømtilkobling.

Automatisk måleravlesning
I forbindelse med innføringen av AMS må FE skifte ut omlag 4.000 strømmålere innen utgangen av 2018. Les mer om AMS.

    mastestasjon febr 12

    Ombygget mastestasjon med betjeningspanel på bakken.


 
Flesberg Elektrisitetsverk AS
Organisasjonsnummer: 982677386
Numedalsvegen 1920 - 3623 Lampeland - E-post: firmapost@fe.no - Tlf: 32 76 07 00 - Konto: 2361.07.02163.
Telefon: 32 76 07 00