Planlagte arbeider i 2019

FE prioriterer alltid å rette kjente feil i vårt nett. Deretter kommer diverse løpende vedlikehold for å bedre driftssikkerheten og kvaliteten på strømnettet. 

Da deler av strømnettet er fra 1950-1960 årene, kreves det løpende utskiftninger.

Lavspent
Hvert år byggers det om noen trafokretser fra blank ledning til EX, isolert ledning. EX er en langt mer driftssikker ledning enn blank ledning.

Fjernstyring av viktige bryterpunk
FE går igang med endel utskriftninger for å kunne starte med fjernstyring av enkelte viktige bryterpunkt i nettet. Slik fjernstyring vil gjøre at vi kan begrense og korte ned på enktelte uforutsette strømstans. Flesberg skole vil få et slikt anlegg.

AMS
Jobben med utskiftning av strømmålere går fremmover, samtlige målere i kommunen skal være byttet innen utløpet av 2018.

Utskiftning av høyspenlinje i Lyngdal
Høyspentlinja fra Haugesjø til Tekslevegen vil bli bygd om fra gammel blank line til ny belagt line.

Gvelven - Sjuvasslia
Det skal graves ny høyspentkabel mellom Gvelven og Sjuavsslia, slik at den eksisterende høyspentlinja vil bli fjernet.

Nytt boligfelt og ny skole på Lampeland
Utbygging av strømnett til ny skole og nytt boligfelt er planlagt høsten 2018.

    olav chr sommer 256 386


 
Flesberg Elektrisitetsverk AS
Organisasjonsnummer: 982677386
Numedalsvegen 1920 - 3623 Lampeland - E-post: firmapost@fe.no - Tlf: 32 76 07 00 - Konto: 2361.07.02163.
Telefon: 32 76 07 00