Utbygging Butjønn

 

 

Hei. Flesberg Elektrisitetsverk AS (heretter FE) har nå sendt ut kontrakt i posten for signering til samtlige og som det står i avtalen forutsetter det en befaring med grunneiere. Beregninger viser at det er det ikke skal  store endringer til på kabeltraseér før utbyggingen ikke lar seg gjennomføre.

Ved aksept må det tas forbehold om at grunneiere stiller seg possitiv til valgte traseér

 

Kontroller at navn etc. er riktig, hvis ikke gi skriftlig tilbakemelding.

Retur av signert avtale kan scannes inn og sendes  via mail.

 

 

Sist oppdatert den 19/12/2019  av Tommy Angell

 
Flesberg Elektrisitetsverk AS
Organisasjonsnummer: 982677386
Numedalsvegen 1920 - 3623 Lampeland - E-post: firmapost@fe.no - Tlf: 32 76 07 00 - Konto: 2361.07.02163.
Telefon: 32 76 07 00