Utbygging Butjønn

 

 

Enhetspris pr. hytte er sendt ut pr. mail med svarfrist 27.9.kl 12:00

 

Skulle det bli aksept for utbyggingspris vil entreprenør starte med graving i år slik at alt arbeid i hovedvei kan avsluttes.

 

Ved aksept må det tas forbehold om at grunneiere stiller seg possitiv til valgte traseér

 

AKSEPT av tilbud = 16 stk av 27.

 

Sist oppdatert den 11/10/2019  av Tommy Angell

 
Flesberg Elektrisitetsverk AS
Organisasjonsnummer: 982677386
Numedalsvegen 1920 - 3623 Lampeland - E-post: firmapost@fe.no - Tlf: 32 76 07 00 - Konto: 2361.07.02163.
Telefon: 32 76 07 00