Status for utbyggingsområdet NORDRE BLE

 


For områdene Juvliseter og Skakktjernbekken sendte Flesberg Elektrisitetsverk AS ut ny forespørsel i april 2018 med svarfrist 31.7.2018 for å se interessen for disse to feltene samlet.

 

Det ble sendt ut 41 avtaler og pr. 31.07.2018 er det 14 signerte avtaler som er mottatt.

 

Antallet er ikke tilstrekkelig for at en utbygging kan iverksettes. Flesberg Elektrisitetsverk AS avslutter dermed dette prosjektet.

 

 

 

Sist oppdatert den 8/8-2018 av Tommy Angell

 

 

 
Flesberg Elektrisitetsverk AS
Organisasjonsnummer: 982677386
Numedalsvegen 1920 - 3623 Lampeland - E-post: firmapost@fe.no - Tlf: 32 76 07 00 - Konto: 2361.07.02163.
Telefon: 32 76 07 00