Status for utbyggingsområdet NORDRE BLE

 


Flesberg Elektrisitetsverk AS (FE) har fått flere forespørsler fra hytteeiere i området Juvliseter og Skakktjernbekken etter at områdene Nybusetra og Tinnhovd er utbygd.

For Klengestølen er det nok avtaler slik at utbyggingen vil starte til høsten. Når det gjelder tilkjøring ved havari av utstyr er dette avklart.

 

Juvliseter: FE sendte ut ny forespørsel for å se om interessen i området Juvliseter var endret, der den nye avtalen ville erstatte den gamle og ville være bindende mellom FE og kunde ut 2017.

FE styrer utbyggingen basert på antall interesserte i de enkelte områder og FE er avhengig av et visst antall interesserte for å starte en utbygging.

Det var fem som var interessert, dette antallet er for lavt til at FE kan starte utbygging fram til området Juvliseter. FE må derfor se Juvliseter og Skakkternbekken samlet og vil sende ut ny forespørsel til disse to feltene. På grunn av arbeidssituasjonen vil ikke dette være mulig å få til innen 2017 derfor vil FE sende ut brev i april 2018 med svarfrist 1.6.2018 slik at en eventuell utbygging kan starte etter ferie.

 

Sist oppdatert den 28/2-2018 av Tommy Angell

 

 

 
Flesberg Elektrisitetsverk AS
Organisasjonsnummer: 982677386
Numedalsvegen 1920 - 3623 Lampeland - E-post: firmapost@fe.no - Tlf: 32 76 07 00 - Konto: 2361.07.02163.
Telefon: 32 76 07 00