Status for utbyggingsområdet Vengestadodden

Vi har nå vært i kontakt med aktuelle kunder i områdene Vengestadodden, Bringeplassen, Setra og Kvernan for utbygging. Flesberg Elektrisitetsverk AS har nå nødvendig informasjon og kostnadskalkyle for utbyggningen. Kostnad for bygging med høyspentkabel fra Kvernan blir satt til kr 1.980.000,-.

Flesberg Elektrisitetsverk AS vil bidra noe og derfor sier vi at for å starte bygging er vi avhengig av at 25 kunder skriver kontrakt med et anleggsbidrag på kr 75.000,- pr kunde. Det er ikke merverdiavgift på anleggsbidrag. Skulle det bli flere kunder vil anleggsbidraget ikke bli redusert men gå til nedbetaling av de kostnader Flesberg Elektrisitetsverk AS har forskuttert. Det tas forbehold om sprengningskostnad som eventuelt vil bli fakturert i etterid med et maksbeløp på kr 6.000,- pr kunde.

Prisen gjelder inntakskabel inkl. grøft fram til hyttevegg.

Inngått kontrakt vil være gjeldende til det blir endelig vedtak om utbygging. Blir det ikke noe utbygging blir kontrakt annulert senest innen utgangen av 2017.

Det vil ikke bli gjort noe i forhold til framdrift for Vengestadodden før etter fellesferien.

Sist oppdatert: 20.05.2016 av Tommy Angell

 
Flesberg Elektrisitetsverk AS
Organisasjonsnummer: 982677386
Numedalsvegen 1920 - 3623 Lampeland - E-post: firmapost@fe.no - Tlf: 32 76 07 00 - Konto: 2361.07.02163.
Telefon: 32 76 07 00