Årsberetning 2020

Ordinær generalforsamling i Flesberg Elektrisitetsverk AS ble avholdt på Stevningsmogen 30. august 2021.

Årsberetning 2020 Flesberg Elektrisitetsverk AS


Dokumentet kan også fås ved henvendelse på vårt kontor i Numedalsvegen 1920, 3623 Lampeland.

Flesberg Elektrisitetsverk AS
Organisasjonsnummer: 982677386
Numedalsvegen 1920 - 3623 Lampeland - E-post: firmapost@fe.no - Tlf: 32 76 07 00 - Konto: 2361.07.02163.
Telefon: 32 76 07 00