Om Fe

everket2Flesberg Elektrisitetsverk AS (FE) har som formål å sørge for en sikker og rasjonell utbygging og drift av distribusjonsnettet i konsesjonsområdet Flesberg Kommune, samt å drive kraftomsetning i samme område.

Som et ledd i nettvirksomheten er FE også tillagt oppgaven med det lokale elektrisitetstilsyn (DLE). DLE sine oppgaver er blant annet kontroll av elektriske anlegg, tilsyn med virksomheters helse, miljø- og sikkerhetsarbeid samt tilsyn med virksomheter som omsetter elektrisk utstyr.

FE har siden 2006 også arbeidet med utbygging av infrastruktur for fiberbredbånd. Selve fibernettet leies i hovedsak ut til Numedal Fiber AS, som er 25% eiet av hvert av de fire nettselskapene i Numedal.

FE har for tiden 14 ansatte, og holder til i egne lokaler i Lampeland Sentrum. FE har et godt arbeidsmiljø, og har de senere år lagt ned mye arbeid i å ha et godt HMS-system implementert i organisasjonen og det daglige arbeidet.

FE har døgnkontinuerlig beredskapsvakt for strømnettet i samarbeid med Rollag Elektrisitetsverk SA.


 
Flesberg Elektrisitetsverk AS
Organisasjonsnummer: 982677386
Numedalsvegen 1920 - 3623 Lampeland - E-post: firmapost@fe.no - Tlf: 32 76 07 00 - Konto: 2361.07.02163.
Telefon: 32 76 07 00