Historie

I Flesberg var det flere private kraftverk på enkelte gårder før kommunen fikk sin egen strømforsyning. Så tidlig som i 1906 ble det første gårdskraftverket bygget. Mange hadde ikke bare strøm til eget bruk, men leverte strøm til gårder, sager og møller i nærheten.

Andelslaget A/L Flesberg Elektrisitetsverk ble stiftet 2. november 1939 med formålet kjøp og salg av elektrisk energi, salg av elektrisk materiell samt tilhørende installasjonsarbeid.

Utbygging av strømnettet i Flesberg Kommune startet ikke før noen år senere, og først den 12. februar 1949 fikk de første tilkoblet strøm gjennom AL Flesberg Elektrisitetsverk. Strømforsyningen inn til kommunen var ved tilførsel nordfra gjennom Rollag, fra Nore kraftstasjon på Rødberg. Fra 1954 har Flesberg også hatt tilførsel sørfra fra Stengelsrud transformatorstasjon, og senere fra Vrenga og Pikerfoss kraftstasjoner.

I 1978 stod FEs administrasjonsbygg ferdig, og i 1988 ble nye lagerlokaler bygget. Lageret ble utvidet i 2009.

AL Flesberg Elektrisitetsverk ble med virkning fra 2. november 2000 omdannet til aksjeselskap. Dette for å etablere en selskapsstruktur bedre tilpasset Energiloven som trådte i kraft fra 1994. Det var bred enighet om at selskapets formål fortsatt var å sørge for en sikker og rasjonell utbygging og drift av strømnettet i Flesberg. Kundenes interesser skulle være i fokus, selskapet ble ikke omdannet av hensyn til eierinteresser. Dette gjenspeiles i selskapets eierstruktur og stemmerettsregler. Ingen enkeltaksjonær skal ha noen dominerende posisjon. FE har ca. 480 aksjonærer, og Flesberg Kommune eier ca 60 % av aksjene, og innbyggere med deres etterkommere innehar de øvrige aksjene. Ingen aksjonær har mer enn en stemme på generalforsamlingen, uansett eiersits.

Mer om FEs historie er å finne i jubileumsboken som ble skrevet i forbindelse med FE sitt 60-årsjubileum i 1999.

Dam

 
Flesberg Elektrisitetsverk AS
Organisasjonsnummer: 982677386
Numedalsvegen 1920 - 3623 Lampeland - E-post: firmapost@fe.no - Tlf: 32 76 07 00 - Konto: 2361.07.02163.
Telefon: 32 76 07 00