Sikker og rasjonell
Flesberg Elektrisitetsverk AS har som formål å sørge for en sikker og rasjonell drift av distribusjonsnettet i konsesjonsområdet Flesberg kommune.
Kundeweb

Gå inn på FEs kundeweb og finn informasjon om ditt abonnement. Du kan registrere målerstand, se på/skrive ut oversikt over dine fakturaer samt fakturakopier.


Logg inn for måleravlesning og informasjon om ditt forbruk.

Aktuelt
I perioden 24.-28. april 2017 vil vi utføre rydding av våre høyspentlinjer med bruk av helikopter. Helikopteret, med en sag-innretning under, vil fly lavt langs linjene. Vi gjør oppmerksom på at lydnivået kan virke skremmende for husdyr! Ved spørsmål, ta kontakt.
 
Her kan du bestille eller si opp din nett-tilknytning.
Logg deg inn på FEs kundeweb, og registrer din målerstand. Jo oftere du registerer avlesning, jo mer riktig blir din strømfaktura.


Flesberg Elektrisitetsverk AS
Organisasjonsnummer: 982677386
Numedalsvegen 1920 - 3623 Lampeland - E-post: firmapost@fe.no - Tlf: 32 76 07 00 - Konto: 2361.07.02163.
Telefon: 32 76 07 00