Du kan melde feil på strømnettet til telefon 32760700.
Kundeweb

Gå inn på FEs kundeweb og finn informasjon om ditt abonnement. Du kan registrere målerstand, se på/skrive ut oversikt over dine fakturaer samt fakturakopier.


Logg inn for måleravlesning og informasjon om ditt forbruk.


PERSONVERN -
Les mer om FEs personvernerklæring her.

Aktuelt
Midtkraft AS endrer nå navn til Kraftia Energi AS, og Midtkraft Nett AS endrer navn til Midtnett AS. Navnendringen kommer som følge av krav i Energiloven med forskrifter. Det er også et ledd i å styrke merkevaren til selskapet, og med det ta en enda tydeligere posisjon i samfunnet.
 
Etter en prosess hvor Flesberg Elektrisitetsverk AS vurderte tilbud fra flere interessenter innstilte styret, ledelsen og ansatte på Midtkraft AS som den framtidige partneren. Anbefalingen ble lagt fram for en ekstraordinær generalforsamling den 1. juli og fikk tilstrekkelig tilslutning.
 
Ordinær generalforsamling i Flesberg Elektrisitetsverk AS ble avholdt på Stevningsmogen 30. august 2021.
 


Flesberg Elektrisitetsverk AS
Organisasjonsnummer: 982677386
Numedalsvegen 1920 - 3623 Lampeland - E-post: firmapost@fe.no - Tlf: 32 76 07 00 - Konto: 2361.07.02163.
Telefon: 32 76 07 00