Du kan melde feil på strømnettet til telefon 32760700.
Kundeweb

Midtnett AS samler alle nettkundene i ett kundesystem, så fra og med juli vil du få en faktura som ser litt annerledes ut enn den du får i dag.


Det vil bli en overgangsperiode og FE's kundeweb vil utgå. Når neste faktura blir sendt ut i juli vil du kunne logge inn på «Din side» på www.midtnett.no.

Aktuelt
Midtkraft AS endrer nå navn til Kraftia Energi AS, og Midtkraft Nett AS endrer navn til Midtnett AS. Navnendringen kommer som følge av krav i Energiloven med forskrifter. Det er også et ledd i å styrke merkevaren til selskapet, og med det ta en enda tydeligere posisjon i samfunnet.
 
Etter en prosess hvor Flesberg Elektrisitetsverk AS vurderte tilbud fra flere interessenter innstilte styret, ledelsen og ansatte på Midtkraft AS som den framtidige partneren. Anbefalingen ble lagt fram for en ekstraordinær generalforsamling den 1. juli og fikk tilstrekkelig tilslutning.
 
I forbindelse med at vi samler alle kunder i ett felles kundesystem, vil det også bli endringer i behandling av meldinger fra installatører. I perioden 7.-15.juni vil det ikke være mulig å sende inn meldinger som gjelder anlegg i Flesberg kommune. Fra 15.juni må Elsmart benyttes for å melde installasjonsarbeid i Flesberg.
 


Flesberg Elektrisitetsverk AS
Organisasjonsnummer: 982677386
Numedalsvegen 1920 - 3623 Lampeland - E-post: firmapost@fe.no - Tlf: 32 76 07 00 - Konto: 2361.07.02163.
Telefon: 32 76 07 00