Midtkraft og Flesberg Elektrisitetsverk er enige om sammenslåing

Etter en prosess hvor Flesberg Elektrisitetsverk AS vurderte tilbud fra flere interessenter innstilte styret, ledelsen og ansatte på Midtkraft AS som den framtidige partneren. Anbefalingen ble lagt fram for en ekstraordinær generalforsamling den 1. juli og fikk tilstrekkelig tilslutning.

Transaksjonen gjennomføres ved at Midtkraft AS kjøper de operative virksomhetene i Flesberg mot oppgjør i aksjer og kontantvederlag. I forbindelse med transaksjonen har minoritetsaksjonærer i Flesberg Elektrisitetsverk mottatt et frivillig tilbud om å innløse sine aksjer.

Samtlige ansatte i Flesberg Elektrisitetsverk overføres Midtkraft som etter transaksjonen vil ha 63 ansatte. Ingen ansatte vil bli overtallige.

Eiere blir Midtkraft er nå Modum kommune (50,89%), Sigdal kommune (25,45%) og Flesberg Elektrisitetsverk (23,66%).Midtkraft overtok virksomhetene den 31.8.

Det er inngått en aksjonæravtale mellom de tre eierne hvor fortsatt lokalt eierskap, opprettholdelse av lokale arbeidsplasser og lokal verdiskaping er sentralt. Strømnett og bredbånd er kritisk infrastruktur, og det er eiernes mening at utbygging, drift og vedlikehold best sikres ved lokalt eierskap.

«Vi hadde alternative løsninger som på hver sin måte hadde styrker. Men for Flesberg Elektrisitetsverk sitt styre, ledelse, ansatte og største eier framsto Midtkraft som den beste partneren. At eiernes målsettinger og selskapets kultur var sammenfallende var avgjørende. Da også det kommersielle tilbudet var på linje med de øvrige tilbyderne, ble valget enkelt for oss», sier Rune Ingels styreleder i Flesberg Elektrisitetsverk.

«For Midtkraft er dette en milepæl. Våre eieres strategi og Midtkraft som selskap, har vist seg å være attraktivt for tilliggende energiselskap. I en tid da rammebetingelser og reguleringer fra myndighetene favoriserer større nettselskap, vil sammenslåingen med Flesberg sikre bærekraften for det sammenslåtte selskapet», sier Arne Ramberg styreleder i Midtkraft.


For spørsmål kontakt:

Arne Ramberg (982 07 441), styreleder Midtkraft AS

Rune Ingels (481 42 354), styremedlem og tidligere styreleder Flesberg Elektrisitetsverk AS

John-Arne Haugerud (901 15 337), daglig leder Midtkraft AS

midtkraft.no

Flesberg Elektrisitetsverk AS
Organisasjonsnummer: 982677386
Numedalsvegen 1920 - 3623 Lampeland - E-post: firmapost@fe.no - Tlf: 32 76 07 00 - Konto: 2361.07.02163.
Telefon: 32 76 07 00