Endring av navn for Midtkraft Nett AS og Midtkraft AS

Midtkraft AS endrer nå navn til Kraftia Energi AS, og Midtkraft Nett AS endrer navn til Midtnett AS. Navnendringen kommer som følge av krav i Energiloven med forskrifter. Det er også et ledd i å styrke merkevaren til selskapet, og med det ta en enda tydeligere posisjon i samfunnet.

Nye regler om selskapsmessig og funksjonelt skille trådte i kraft 1. januar og 12. mars 2021. Loven sier i korte trekk: «Blant annet skal nettselskapets foretaksnavn, andre forretningskjennetegn og varemerke utformes slik at nettselskapet skiller seg klart fra kraftleverandører og fra andre foretak i det integrerte foretaket.»

Ansatte, styret og ledelsen har samlet seg om Kraftia Energi AS som nytt navn på morselskapet, mens virksomhetsområdene nett, bredbånd og produksjonstjenester er organisert i datterselskapene Midtnett AS og Kraftia Tjenester AS.

- Vi har valgt å ta tilbake navnet Midtnett for nettselskapet, da dette navnet er godt forankret både internt og eksternt. Vi vil beholde samme logo og farger så kundene våre skal kjenne igjen oss og bilene våre når vi arbeider i nærområdet.

- Vi er fortsatt et energikonsern, og vi mener Kraftia viser dette. Ikke minst føler vi at det utstråler at vi har styrke til å ivareta de viktige samfunnsoppgavene vi har, forteller administrerende direktør John-Arne Haugerud.

- Det er kraft i gjennomføringen

Gjennom høsten har vi jobbet med ny navnestruktur for hele konsernet så vi kan imøtekomme nye regler fra myndighetene. Denne endringen har gitt oss muligheten til å tydeliggjøre hva vi gjør, hvem vi er og tjenestene vi leverer.

- Vi har tatt oppgaven på alvor og inkludert ansatte i prosessen. Vi har gjennomført ulike arbeidsmøter hvor vi har kartlagt hvem vi er, hvilke verdier selskapet og de ansatte har, og hvor vi ønsker å være i fremtiden. Denne innsikten var verdifull for oss, og navnet Kraftia ble et resultat av dette, sier Haugerud og legger til:

- Det er kraft i gjennomføringen, løsningen, fiberen, produksjonen og engasjementet. Da ble det naturlig å velge Kraftia - kraft i alle ledd.

Lokal verdiskapning

Kraftia skal fortsette å levere de samme tjenestene som tidligere, men med ny profil.

- Å være en bidragsyter til det grønne skiftet vil være viktig for oss fremover, og på dette området vil vi ta flere initiativ i Kraftia. Den store innsatsen vi gjør for at alle skal få bredbånd fortsetter i Kraftia bredbånd. I tillegg er vi brennende opptatt av lokale arbeidsplasser og lokal verdiskapning, forteller Haugerud og avslutter:

- Vi skal sammen med navnendringene utvikle nye hjemmesider som skal være bedre for kundene og vise enda tydeligere hva vi står for.

Selskapsstruktur

  • Kraftia Energi AS er et grønt energiselskap som eies av Modum kommune, Sigdal kommune og Flesberg Elektrisitetsverk AS. Kraftia Energi har 61 ansatte med arbeidsplasser i de tre kommunene.
  • Midtnett AS har ansvar for å bygge, vedlikeholde og drifte strømnettet i kommunene Modum, Sigdal og Flesberg.
  • Kraftia Tjenester AS inkluderer Kraftia bredbånd og Kraftia produksjon. Kraftia bredbånd bygger, vedlikeholder og drifter infrastruktur for bredbånd i kommunene Modum, Sigdal, Flesberg og Krødsherad. Kraftia produksjon leverer drifts- og administrasjonstjenester for grønn kraftproduksjon.

Kontaktpersoner for mer informasjon:

John-Arne Haugerud, daglig leder - Kraftia Energi AS

Telefon: +47 90115337

E-post: John-Arne.Haugerud@midtkraft.no

 

Bjørg Hvidsten, daglig leder - Midtnett AS

Telefon: +47 99289831

E-post: Bjorg.hvidsten@midtkraft.no

 Flesberg Elektrisitetsverk AS
Organisasjonsnummer: 982677386
Numedalsvegen 1920 - 3623 Lampeland - E-post: firmapost@fe.no - Tlf: 32 76 07 00 - Konto: 2361.07.02163.
Telefon: 32 76 07 00