Viktig melding til installatører

I forbindelse med at vi samler alle kunder i ett felles kundesystem, vil det også bli endringer i behandling av meldinger fra installatører. I perioden 7.-15.juni vil det ikke være mulig å sende inn meldinger som gjelder anlegg i Flesberg kommune. Fra 15.juni må Elsmart benyttes for å melde installasjonsarbeid i Flesberg.
Flesberg Elektrisitetsverk AS
Organisasjonsnummer: 982677386
Numedalsvegen 1920 - 3623 Lampeland - E-post: firmapost@fe.no - Tlf: 32 76 07 00 - Konto: 2361.07.02163.
Telefon: 32 76 07 00