Elhub - hva er det?

Hva er elhub, hvem har tilgang og hvordan logger jeg inn?

Hva er elhub?
Elhub er kraftmarkedets nye datahub, et sentralt IT-system, som skal effektivisere kraftmarkedet i Norge. Elhub inneholder opplysninger om ditt anlegg herunder personopplysninger inkludert fødselsnummer og målerverdier samt informasjon om hvilken strømleverandør og netteier du har. Elhub driftes av Statnett på oppdrag fra NVE. Les mer om elhub på NVE sine sider; www.nve.no.

Hvem har tilgang til Elhub?
Opplysninger som lagres i Elhub skal ikke deles med andre enn de kunden selv inngår avtale med. Det er således kunden selv som styrer hvem som har tilgang til sine personopplysninger.

Hvordan kan jeg logge inn i Elhub?
Kundenes innloggingsportal kalles Elhub plugin. Man benytter elektronisk ID (Min ID eller bank ID) for å logge inn. Innloggingsportalen finner du på https://plugin.elhub.no

Flesberg Elektrisitetsverk AS
Organisasjonsnummer: 982677386
Numedalsvegen 1920 - 3623 Lampeland - E-post: firmapost@fe.no - Tlf: 32 76 07 00 - Konto: 2361.07.02163.
Telefon: 32 76 07 00