Nettaktuelt

Litt informasjon om hva vi jobber med i disse dager

 olav chr sommer 256 386
Vi jobber for tiden med ombygging av høyspentlinja fra Tørje til Vassenden i Lyngdal. Gammel blank line blir skiftet ut til ny belagt line.

Vi jobber løpende med utbygging av fjernstyring av viktige punkt rundt i nettet. Det å kunne fjernstyre sentrale punkt fra driftssentral/hjemmevakt kan være en god hjelp i feilsituasjoner.

Vi har også startet med arbeidet med nybygging av strømnettet i forbindelse med etablering av et nytt hytteområde tilknyttet Åsland Fjellgrend.


Planlagte strømstans i forbindelse med arbeidene vil bli varslet via SMS til de som blir berørt, og som har registrert sitt mobilnummer hos oss.

FE utfører også etteroppkoblinger av fiber i tidligere utbygde områder i vårt distrikt. Dette på oppdrag for Numedal Fiber AS.


Flesberg Elektrisitetsverk AS
Organisasjonsnummer: 982677386
Numedalsvegen 1920 - 3623 Lampeland - E-post: firmapost@fe.no - Tlf: 32 76 07 00 - Konto: 2361.07.02163.
Telefon: 32 76 07 00