Timesverdier i elhub

I forbindelse med innføring av elhub så har vi for tiden problemer med visning av timesverdier i kundeweb.

Vi beklager at vårt system for tiden ikke viser timesverdier i kundeweb. De som ønsker oversikt over sine timesverdier kan logge direkte inn i elhub og se verdiene der.

Hvordan kan jeg logge inn i Elhub?
Kundenes innloggingsportal kalles Elhub plugin. Man benytter elektronisk ID (Min ID eller bank ID) for å logge inn. Innloggingsportalen finner du på https://plugin.elhub.no
Flesberg Elektrisitetsverk AS
Organisasjonsnummer: 982677386
Numedalsvegen 1920 - 3623 Lampeland - E-post: firmapost@fe.no - Tlf: 32 76 07 00 - Konto: 2361.07.02163.
Telefon: 32 76 07 00