Vindværet 8. april 2011

Et kraftig vindvær forårsaket langvarig strømbrudd hos mange av våre abonnenter.

Fredag 8. april 2011 vil av oss i FE bli husket som en helt spesiell dag på jobb. Dagen startet med et kraftig vindvær, men det var ingen ting i forhold til hva det utartet seg til utover dagen. Alt kl 10.00 begynte de første meldingene om feil å komme inn, og telefonen stod knapt stille ut over dagen og kvelden.

Det viste seg at mange trær hadde falt over linjene våre i hele kommunen, og forårsaket store og omfattende feil på både høyspent- og lavspentlinjene våre.

Heller ikke har vi i FE opplevd så store og omfattende feil som man fikk på Buskeruds regionalnett samtidig med våre feil. Det tok lang tid før disse feilene ble avdekket og rettet, noe som gjorde vår jobb ennå vanskeligere da vi ikke hadde mulighet til å spenningsteste eget anlegg.

Selv om vi hadde alt av mannskaper på jobb og i tillegg fikk god hjelp av tidligere ansatte og ansatte i Rollag Everk, så tok det desverre lang tid før alle hadde strømmen tilbake.

Bilde fra en høyspenttrase mot Lyngdal.

vindfall 080411
Flesberg Elektrisitetsverk AS
Organisasjonsnummer: 982677386
Numedalsvegen 1920 - 3623 Lampeland - E-post: firmapost@fe.no - Tlf: 32 76 07 00 - Konto: 2361.07.02163.
Telefon: 32 76 07 00