Årsberetning 2019

Ordinær generalforsamling i Flesberg Elektrisitetsverk AS Avholdes på Stevningsmogen 24.juni 2020 kl. 18.00

Innkalling til ordinær generalforsamling er sendt ut til selskapets aksjonærer per post.


Vedlegg til SAK 5 "Styrets årsberetning, fastsettelse av resultatregnskap og balanse samt anvendelse av overskudd i henhold til den fastsatte balanse og utbetaling av utbytte" følger i vedlagte pdf:

Årsberetning 2019 Flesberg Elektrisitetsverk AS


Dokumentet kan også fås ved henvendelse på vårt kontor i Numedalsvegen 1920, 3623 Lampeland.
Flesberg Elektrisitetsverk AS
Organisasjonsnummer: 982677386
Numedalsvegen 1920 - 3623 Lampeland - E-post: firmapost@fe.no - Tlf: 32 76 07 00 - Konto: 2361.07.02163.
Telefon: 32 76 07 00